JUNIOR WINNERS 2017

 • JP1
 • Jp2
 • JP3
 • JP4
 • JP5
 • JP6
 • JP7
 • JP8
 • JP9
 • JP10
 • JP11
 • JP20
 

Junior Championship Gross (Ewbank Trophy)       Niall Bennison

                   Runner up                                                Lewis Goodwin

Junior Championship Nett (Kirby Hewitt)                George Hall

                   Runner up                                                Ben Mawson

Latner Cup                                                                 Kristian Marr

Gladys Holliday Centenary                                      Ben Mawson

                   Runner up                                                Joe Tweddall

Committee Cup                                                          Kristian Marr

                   Runner up                                                Cameron Hamilton

Harry Coulthard                                                         Kristian Marr

                   Runner up                                                Cameron Hamilton